RSC

projecte COL·LABORA

A D&C Asociados entenem que les empreses i les organitzacions fonamenten la seva raó d’ésser en la societat. D’ ella obtenen els recursos que utilitzen per crear productes i serveis, en definitiva per crear valor. 

Una organització és necessària únicament si és capaç de crear més valor que els recursos que consumeix. L’empresa es construeix al voltant dels seus clients, però també existeixen altres col·lectius que ha de tenir en compte – els seus accionistes, assalariats, proveïdors, etc. – i en un sentit més ampli, LA SOCIETAT.

D&C Asociados impulsa, des d’aquesta perspectiva social, iniciatives solidaries que recolzen als col·lectius més desafavorits de la nostra societat. En aquest marc d’actuació neix el projecte COL·LABORA.

Aquesta iniciativa connecta el mon rural agrícola amb els col·lectius desafavorits de zones urbanes. Concretament, disposem d’un hort a la zona del Vallès on cultivem cols que van directament al consum de dos menjadors socials de Barcelona. En aquest indret de Santa Agnès de Malenyanes un dels socis fundadors, en Miquel, planta i fa créixer centenars de cols cada temporada. No es tracta de donar el producte sobrant sinó de cultivar el producte que cal.

Les cols son hortalisses de creixement ràpid i constitueixen una font de vitamines i minerals en quantitat i qualitat, molt valuoses per a completar dietes nutricionalment pobres.

La solidaritat és per nosaltres un valor irrenunciable i forma part de la nostra raó de ser.

Ens agrada treballar amb empresaris i professionals amb els que compartim aquesta visió. Per això oferim a tots la possibilitat de patrocinar la plantació i cura de les nostres cols i formar part del projecte COL·LABORA

 

Si voleu col·laborar és ben fàcil. Només cal fer una donació DEU PER DEU que serà dedicada íntegrament a la plantació, cura i distribució de les nostres cols. 

¿Què és la donació DEU PER DEU? Molt senzill. Cada donació de DEU euros es convertirà en DEU cols. Si voleu més informació podeu escriure un mail a COLABORA@durancastellon.com