Sostenibilitat

CHECKLIST DE SOSTENIBILITAT
For the English version, please see below.

El mon canvia a gran velocitat. Conceptes com canvi climàtic, responsabilitat social corporativa (RSC), criteris ambientals, socials I de governança (ASG), objectius de desenvolupament sostenible (ODS), Green Deal o apoderament ciutadà són, avui, part del dia a dia de les organitzacions. I aquest és un camí que no ha fet sinó començar.

Les organitzacions han de contribuir de forma activa al desenvolupament de la economia, la societat i el medi ambient de forma simultània. I aquesta obligació porta conseqüències per les empreses, que han d’adaptar les seves comunicacions, activitats i fins i tot l’estratègia a les demandes ciutadanes i governamentals si volen fer rendible el seu negoci.

D&C Asociados vol acompanyar els seus clients en aquest viatge, a través d’una eina de consultoria desenvolupada internament que valora la posició de cada empresa en cada un dels factors rellevants en aquest camp.

Pel disseny d’aquest producte hem comptat amb el know-how i experiència d’experts consultors en sostenibilitat i management, que han desenvolupat una eina que permet prendre la temperatura a l’empresa en allò que fa a la governança, economia, medi ambient i societat, àrees crítiques que pertanyen a la Agenda 2030 per el Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’ONU i que condicionarà la forma de fer negocis per tots nosaltres en el futur.

El CHECKLIST DE SOSTENIBILITAT ens permet radiografiar de forma ràpida, concisa i específica el funcionament de l’empresa en cada una de les àrees rellevants, identificar els gaps de millora i establir un pla de futur amb propostes concretes en cada una de les dimensions de desenvolupament sostenible.

D’aquesta manera, els nostres clients podran encarar un futur incert

  • En mercats cada cop més competitius i amb regulacions més estrictes
  • On el capital humà i la responsabilitat social seran crítics
  • En que els recursos de les administracions (fons UE, ajudes post Covid, etc.) s’assignaran en base al compliment dels ODS

amb una estratègia i un management sostenibles que maximitzaran la viabilitat de les seves empreses a llarg termini.


Sustainability Checklist

The world changes at a rapid speed. Concepts such as climate change, Corporate Social Responsibility, Environmental, Social, and Governance principles (ESG), Sustainable Development Goals (SDG), the Green Deal, and citizen empowerment are now a part of the day-to-day for organizations. And, notably, all of these initiatives are just the beginning of the journey.

Organizations should actively contribute simultaneously to the development of the economy, society, and environment. This Triple Bottom Line consequently obliges companies to adapt their communications, activities, and include strategies to satisfy the demands of citizens and governments if the business wishes to remain profitable. 

D&C Asociados wants to accompany their clients on this journey through the utilization of an in-house consulting tool that was developed to assess and evaluate the status of each company as it relates to the relevant fields of sustainability.

To design this product, we worked with experts in the field of sustainability management and utilized their know-how and experience to develop a tool that allows us to take the pulse of the company in the fields of governance, economy, environment, and society. These four themes are central to the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development which is set to shape how business will be conducted for the foreseeable future.

The SUSTAINABILITY CHECKLIST allows us to conduct an in-depth analysis in a concise, company-tailored, and time-efficient manner for each of the relevant areas of sustainability. From there, we can identify gaps to be improved upon and establish a plan with concrete proposals for each of the dimensions of sustainable development. 

In this way, our clients will be able to face the uncertain future

  • Of increasingly competitive markets bound by stricter regulations
  • Where human capital and social responsibility are crucial
  • Where administrative resources (EU funds, Post-Covid Relief, etc.) are distributed on the basis of progress towards the SDGs

with a sustainable management strategy that maximizes the viability of the company in the long run.